Select Page
Odmotači

Odmotači

Odmotači – automatski, hidraulični,konzolni Decoilers – Automatic, hydraulic, bracket Odmotači su dostupni od 5 do 15t. Svi odmotači imaju kretanje unapred i unazad. Decoilers are available with capacity between 5-15 t. All decoilers rotate both forwards...
Linija za profilisanje lima – slemenjak

Linija za profilisanje lima – slemenjak

Linija za profilisanje lima – slemenjakRollforming Lines – Pantile Proizvodnja linija za slemenjak. Manufacturing of lines for ridge caps. Metal-Produkt, sa 33 godine iskustva u proizvodnji raznih linija za profilisanje i rasecanje lima, je vodeća...
Linije za profilisanje sinusoide

Linije za profilisanje sinusoide

Linije za profilisanje sinusoideRollforming Lines – Sinus Profile Proizvodnja linija za sinusoidne profile, različitih valova i visina.Manufacturing of lines for corrugated profiles of various waves and height. Metal-Produkt, sa sedištem u Srbiji, je vodeći...
Linije bez promenjivih alata za profilisanje U i C nosača

Linije bez promenjivih alata za profilisanje U i C nosača

Linije bez promenjivih alata za profilisanje U i C nosačaRollforming line with fixed tools for U and C profiles Linije za proizvodnju profila koji se koriste u suvoj gradnji.Line for production of profiles which are used in dry construction. Metal-Produkt je...
Linija sa promenljivim alatima za profilisanje U i C nosača

Linija sa promenljivim alatima za profilisanje U i C nosača

Linija sa promenljivim alatima i noževima za profilisanje U i C nosača Rollforming line with replaceable tools for U and C profiles Linije za proizvodnju profila koji se koriste u suvoj gradnji. Lines for production of profiles used in dry construction. Metal-Produkt...