Select Page
Linije za profilisanje crep ploče

Linije za profilisanje crep ploče

Linije za profilisanje crep ploče Rollforming Lines for Roof Tiles Proizvodnja linija za crep ploču sa promenljivim korakom i različitim visinama profila. Manufacturing of lines for tile plates with variable pitch and various profile heights. Metal-Produkt, kompanija...
Linija za profilisanje lima – slemenjak

Linija za profilisanje lima – slemenjak

Linija za profilisanje lima – slemenjakRollforming Lines – Pantile Proizvodnja linija za slemenjak. Manufacturing of lines for ridge caps. Metal-Produkt, sa 33 godine iskustva u proizvodnji raznih linija za profilisanje i rasecanje lima, je vodeća...
Linije za profilisanje sinusoide

Linije za profilisanje sinusoide

Linije za profilisanje sinusoideRollforming Lines – Sinus Profile Proizvodnja linija za sinusoidne profile, različitih valova i visina.Manufacturing of lines for corrugated profiles of various waves and height. Metal-Produkt, sa sedištem u Srbiji, je vodeći...