Select Page
Linija za profilisanje nosaca klima filtera

Linija za profilisanje nosaca klima filtera

Linija za profilisanje nosača klima filtera Air conditioning filter bracket profiling line Nosači mogu biti kvadratnog ili pravougaonog oblika, pri čemu se dimenzije zadaju preko komandnog pulta. The brackets can be square or rectangular in shape, with the dimensions...
Odmotači

Odmotači

Odmotači – automatski, hidraulični,konzolni Decoilers – Automatic, hydraulic, bracket Odmotači su dostupni od 5 do 15t. Svi odmotači imaju kretanje unapred i unazad. Decoilers are available with capacity between 5-15 t. All decoilers rotate both forwards...
Linije za profilisanje crep ploče

Linije za profilisanje crep ploče

Linije za profilisanje crep ploče Rollforming Lines for Roof Tiles Proizvodnja linija za crep ploču sa promenljivim korakom i različitim visinama profila. Manufacturing of lines for tile plates with variable pitch and various profile heights. Metal-Produkt, kompanija...
Linija za profilisanje lima – slemenjak

Linija za profilisanje lima – slemenjak

Linija za profilisanje lima – slemenjakRollforming Lines – Pantile Proizvodnja linija za slemenjak. Manufacturing of lines for ridge caps. Metal-Produkt, sa 33 godine iskustva u proizvodnji raznih linija za profilisanje i rasecanje lima, je vodeća...
Linije za profilisanje sinusoide

Linije za profilisanje sinusoide

Linije za profilisanje sinusoideRollforming Lines – Sinus Profile Proizvodnja linija za sinusoidne profile, različitih valova i visina.Manufacturing of lines for corrugated profiles of various waves and height. Metal-Produkt, sa sedištem u Srbiji, je vodeći...