Select Page
Linija za podužno i poprečno rasecanje lima – Sliter

Linija za podužno i poprečno rasecanje lima – Sliter

Linija za podužno i poprečno rasecanje lima – sliter Longitudinal and transverse plate slitting machine Linija se sastoji od odmotača sa kolicima nosivosti 5-12 tona lima. The line consists from a coil unwinder with 5-12 tons capacity trolley. Metal-Produkt, sa...
Linije bez promenjivih alata za profilisanje U i C nosača

Linije bez promenjivih alata za profilisanje U i C nosača

Linije bez promenjivih alata za profilisanje U i C nosačaRollforming line with fixed tools for U and C profiles Linije za proizvodnju profila koji se koriste u suvoj gradnji.Line for production of profiles which are used in dry construction. Metal-Produkt je...
Linija sa promenljivim alatima za profilisanje U i C nosača

Linija sa promenljivim alatima za profilisanje U i C nosača

Linija sa promenljivim alatima i noževima za profilisanje U i C nosača Rollforming line with replaceable tools for U and C profiles Linije za proizvodnju profila koji se koriste u suvoj gradnji. Lines for production of profiles used in dry construction. Metal-Produkt...
Linije za profilisanje vertikalnog oluka

Linije za profilisanje vertikalnog oluka

Linije za profilisanje vertikalnog oluka Rollforming lines downpipes Linije za proizvodnju vertikalnog oluka svih dimenzija (Ø 80, 100,120), prilagođene svim vrstama materijala. Lines for the production of vertical gutter of all sizes (Ø 80, 100, 120),adapted to all...