Select Page
Linije za profilisanje crep ploče

Linije za profilisanje crep ploče

Linije za profilisanje crep ploče Rollforming Lines for Roof Tiles Proizvodnja linija za crep ploču sa promenljivim korakom i različitim visinama profila. Manufacturing of lines for tile plates with variable pitch and various profile heights. Metal-Produkt, kompanija...
Linije za profilisanje sinusoide

Linije za profilisanje sinusoide

Linije za profilisanje sinusoideRollforming Lines – Sinus Profile Proizvodnja linija za sinusoidne profile, različitih valova i visina.Manufacturing of lines for corrugated profiles of various waves and height. Metal-Produkt, sa sedištem u Srbiji, je vodeći...
Linija za profilaciju C kasete

Linija za profilaciju C kasete

Linija za profilaciju C kaseteC cassette profiling line Linija je prilagođena proizvodnji aluminijumske kasete.The line is adapted to the production of an aluminum cassette. Metal-Produkt je renomirana kompanija poznata po posvećenosti detaljima i kvalitetnoj...
Linije za profilisanje U-C-Z nosača

Linije za profilisanje U-C-Z nosača

Linije za profilisanje U-C-Z nosačaLines for forming of U-C-Z holders Linije za proizvodnju U-C-Z nosača razlicitih debljina i dimenzija.Line for production of U-C-Z girders of various thicknesses and dimensions. Metal-Produkt, renomirana kompanija sa 33 godine...
Linije za proizvodnju stubova za ograde i vinograde

Linije za proizvodnju stubova za ograde i vinograde

Linije za proizvodnju stubova za ograde i vinograde Lines for the production of pillars for fences and vineyards Linije koje su pre svega namenjene za proizvodnju vinogradarskog stuba. Lines are primarily intended for the production of the vineyard pillars...