Select Page
Linija za profilisanje lima – slemenjak

Linija za profilisanje lima – slemenjak

Linija za profilisanje lima – slemenjakRollforming Lines – Pantile Proizvodnja linija za slemenjak. Manufacturing of lines for ridge caps. Metal-Produkt, sa 33 godine iskustva u proizvodnji raznih linija za profilisanje i rasecanje lima, je vodeća...