Select Page
Linija za profilisanje nosaca klima filtera

Linija za profilisanje nosaca klima filtera

Linija za profilisanje nosača klima filtera Air conditioning filter bracket profiling line Nosači mogu biti kvadratnog ili pravougaonog oblika, pri čemu se dimenzije zadaju preko komandnog pulta. The brackets can be square or rectangular in shape, with the dimensions...
Linije za profilisanje crep ploče

Linije za profilisanje crep ploče

Linije za profilisanje crep ploče Rollforming Lines for Roof Tiles Proizvodnja linija za crep ploču sa promenljivim korakom i različitim visinama profila. Manufacturing of lines for tile plates with variable pitch and various profile heights. Metal-Produkt, kompanija...
Linija za profilisanje lima – slemenjak

Linija za profilisanje lima – slemenjak

Linija za profilisanje lima – slemenjakRollforming Lines – Pantile Proizvodnja linija za slemenjak. Manufacturing of lines for ridge caps. Metal-Produkt, sa 33 godine iskustva u proizvodnji raznih linija za profilisanje i rasecanje lima, je vodeća...
Linija za podužno i poprečno rasecanje lima – Sliter

Linija za podužno i poprečno rasecanje lima – Sliter

Linija za podužno i poprečno rasecanje lima – sliter Longitudinal and transverse plate slitting machine Linija se sastoji od odmotača sa kolicima nosivosti 5-12 tona lima. The line consists from a coil unwinder with 5-12 tons capacity trolley. Metal-Produkt, sa...
Linije za proizvodnju griljato profila

Linije za proizvodnju griljato profila

Linije za proizvodnju griljato profilaLines for the production of griljato profiles Linije za proizvodnju profila za spštene plafone. Lines for the production of profiles for lowered ceilings. Metal-Produkt je vodeći proizvođač linija za proizvodnju Griljato profila...