Select Page
Odmotači

Odmotači

Odmotači – automatski, hidraulični,konzolni Decoilers – Automatic, hydraulic, bracket Odmotači su dostupni od 5 do 15t. Svi odmotači imaju kretanje unapred i unazad. Decoilers are available with capacity between 5-15 t. All decoilers rotate both forwards...