Select Page
Linija za profilisanje nosaca klima filtera

Linija za profilisanje nosaca klima filtera

Linija za profilisanje nosača klima filtera Air conditioning filter bracket profiling line Nosači mogu biti kvadratnog ili pravougaonog oblika, pri čemu se dimenzije zadaju preko komandnog pulta. The brackets can be square or rectangular in shape, with the dimensions...
Linije bez promenjivih alata za profilisanje U i C nosača

Linije bez promenjivih alata za profilisanje U i C nosača

Linije bez promenjivih alata za profilisanje U i C nosačaRollforming line with fixed tools for U and C profiles Linije za proizvodnju profila koji se koriste u suvoj gradnji.Line for production of profiles which are used in dry construction. Metal-Produkt je...
Linija sa promenljivim alatima za profilisanje U i C nosača

Linija sa promenljivim alatima za profilisanje U i C nosača

Linija sa promenljivim alatima i noževima za profilisanje U i C nosača Rollforming line with replaceable tools for U and C profiles Linije za proizvodnju profila koji se koriste u suvoj gradnji. Lines for production of profiles used in dry construction. Metal-Produkt...
Linije za profilisanje U-C-Z nosača

Linije za profilisanje U-C-Z nosača

Linije za profilisanje U-C-Z nosačaLines for forming of U-C-Z holders Linije za proizvodnju U-C-Z nosača razlicitih debljina i dimenzija.Line for production of U-C-Z girders of various thicknesses and dimensions. Metal-Produkt, renomirana kompanija sa 33 godine...
Linije za proizvodnju sigma profila

Linije za proizvodnju sigma profila

Linije za proizvodnju sigma profilaLines for the production of sigma profiles Linije za proizvodnju sigma profila različite širine i visine stranice profila.Lines for the production of sigma profiles of different width and height of the profile edge. Metal-Produkt je...