Select Page

Linije za proizvodnju griljato profila

Lines for the production of griljato profiles

Linije za proizvodnju profila za spštene plafone.

Lines for the production of profiles for lowered ceilings.

Metal-Produkt je vodeći proizvođač linija za proizvodnju Griljato profila koji se koriste za izradu spuštenih plafona u raznim objektima kao što su aerodromi, kongresne sale, fudbalski stadioni, tržni centri i dr.

Glavna prednost ovog profila je u tome što lako omogućava ugradnju viseće rasvete i drugih tela u velike prostore ili prostore sa visokim plafonom.

Zahvaljujući najsavremenijim mašinama Metal-Produkta znanjem i posvećenosti, proizvodimo najkvalitetnije linije dostupnih na evropskom tržištu za proizvodnju griljato profila. Jedna od najznačajnijih prednosti linije Metal-Produkt a je njena svestranost: samo jednostavnom zamenom alata u presi, moguće je proizvesti i ženske i muške profile, čineći sistem prilagodljivim potrebama svakog projekta.

Pored toga, Metal-Produktova linija za proizvodnju griljato profila je kompatibilna sa UCD profilima za suvu gradnju, što dodatno povećava opseg mogućnosti za projekte spuštenih plafona. Ova fleksibilnost je još jedan razlog zašto je Metal-Produktova linija vrhunski izbor za sve koji traže visokokvalitetno, svestrano rešenje za svoje potrebe.

Kompanija je veoma ponosna na svoje proizvode, a njena posvećenost zadovoljstvu kupaca ne zaustavlja se na proizvodnom procesu. Metal-Produkt u dogovoru sa kupcima isporučuje linije direktno na adresu kupaca i pruža usluge montaže, testiranja i obuke kako bi se osiguralo da je klijent u potpunosti opremljen znanjem i resursima za kreiranje željenog proizvoda.

Metal-Produkt je savršeno rešenje za one kojima su potrebne visokokvalitetne linije za proizvodnju griljato profila. Sa svojom najsavremenijom tehnologijom i posvećenošću,kompanija proizvodi najbolje linije dostupne na tržištu.

Sposobnost Metal-Produkta da obezbedi fleksibilna, prilagodljiva i raznovrsna rešenja linija, čini ih odličnim izborom za bilo kog klijenta. Sa svojim sveobuhvatnim uslugama, od isporuke do obuke i montaže, Metal-Produkt je Vaš idealan partner.

Metal-Produkt is a leading manufacturer of lines for the production of grid profiles that are used for the production of suspended ceilings in various facilities such as airports, congress halls, football stadiums, shopping centers, etc.

The main advantage of this profile is that it easily allows the installation of pendant lighting and other fixtures in large spaces or spaces with high ceilings.

Thanks to Metal-Produkt’s state-of-the-art machinery and commitment to excellence, Metal-Produkt produce the highest quality lines for the production of griljato profiles available on the market. One of the most significant advantages of the Metal-Produkt line is its versatility: with just a simple tool change in the press, it is possible to produce both female and male profiles, making the system adaptable to any project’s needs.

Additionally, Metal-Produkt’s line for the production of griljato profiles is compatible with UCD profiles for dry construction, further increasing the range of possibilities for suspended ceiling projects. This flexibility is another reason why Metal-Produkt’s line is the top choice for builders and architects seeking a high-quality, versatile solution to their suspended ceiling needs.

The company takes great pride in its products, and its commitment to customer satisfaction doesn’t stop at the manufacturing process. Metal-Produkt delivers the lines directly to the customer’s address and even provides installation services, testing, and training to ensure the client is fully equipped with the knowledge and resources to create the desired suspended ceiling.

Metal-Produkt is the perfect solution provider for those in need of high-quality lines for the production of griljato profiles for suspended ceilings. With their state-of-the-art technology and commitment to excellence, the company produces the best lines available on the market.

Metal-Produkt’s ability to provide flexible, adaptable, and versatile solutions makes them an excellent choice for any building or project. With their comprehensive services, from delivery to installation, they are the ideal partner for all suspended ceiling needs.