Select Page

Linije za profilisanje vertikalnog oluka

Rollforming lines downpipes

Linije za proizvodnju vertikalnog oluka svih dimenzija (Ø 80, 100,120), prilagođene svim vrstama materijala.

Lines for the production of vertical gutter of all sizes (Ø 80, 100, 120),adapted to all types of materials.

Ova vrsta proizvoda ( vertikalni oluk ) potrebna je za svakome a Metal-Produkt pruža najbolje rešenje za proizvodjace i kupce.Metal-Produkt proizvodi vrhunske linije za izradu vertikalnih oluka svih dimenzija (Ø 80, 100, 120), prilagođenih svim vrstama materijala, a posebno DX51materijala. To znači da bez obzira na materijal koji se koristi, Metal-Produkt ima stručnost da pruži najbolja rešenja za svoje klijente.

Vertikalne linije za profilisanje oluka koje Metal-Produkt proizvodi su dizajnirane sa rotacionim ili hidrauličnim rezanjem, potpuno automatski sa pokretnim ili stabilnim makazama.

 

Svaka linija je prilagođena da obezbedi maksimalnu efikasnost i produktivnost za specifične zahteve klijenta. Bilo da se radi o malom ili velikom sistemu proizvodnje oluka, Metal-Produkt ima iskustvo od 33 godina da stvori idealan proizvod za svaku situaciju. Proširenje se može vršiti na radnom delu mašine, preko utomatskog prijemnog stola ili potpuno odvojeno, u zavisnosti od zahteva klijenta. Ova fleksibilnost osigurava da svaki klijent dobije proizvod koji u potpunosti zadovoljava njegove specifične potrebe. Podmazivanje setova (alata) je reverzibilno, što obezbeđuje lakše održavanje i duži vek trajanja za svaku liniju.

Veliki akcenat se stavlja na zadovoljstvo kupaca i Metal-Produkt posebnu pažnju poklanja transportu linija do adrese kupca. Kompanija šalje iskusne profesionalce koji sastavljaju liniju. Nakon instalacije linije, vrši se test kako bi se osiguralo da linije ispravno funkcionišu i po svim standardima. Stručnjaci iz kompanije takođe obezbeđuju obuku za rukovanje vertikalnim linijama za profilisanje oluka, kako bi se osiguralo da su iskorišćene u potpunosti.

Metal-Produkt linije za vertikalno profilisanje oluka su poznate po svom kvalitetu, izdržljivosti i efikasnosti. Dizajnirane su sa najnaprednijom tehnologijom i proizvedene su po najvišim standardima. Pored proizvodnje visokokvalitetnih proizvoda, Metal-Produkt pruža izuzetnu uslugu kupcima. Kompanija je uvek dostupna da odgovori na sva pitanja ili nedoumice koje klijent može imati, a usluga održavanja obezbeđuje da svaka linija nastavi da funkcioniše bez problema, čak i nakon godina korišćenja.

Metal-Produkt je vodeći proizvođač na balkanu linija za proizvodnju visokokvalitetnih vertikalnih oluka. Stručnost i iskustvo kompanije, u kombinaciji sa njenom najsavremenijom tehnologijom i timom strucnjaka, osiguravaju da je svaki proizvod prilagođen da zadovolji jedinstvene potrebe klijenata.

Posvećenost kompanije zadovoljstvu kupaca i postprodajnim uslugama čini Metal-Produkt idealnim izborom za svako poslovanje svim klijentima kojima su potrebne vertikalne linije za profilisanje oluka.

This type of product (vertical gutter) is needed by everyone, and Metal-Produkt provides the best solution for manufacturers and customers. Metal-Produkt produces top lines for the production of vertical gutters of all dimensions (Ø 80, 100, 120), adapted to all types of materials, and especially DX51 material. This means that regardless of the material used, Metal-Produkt has the expertise to provide the best solutions for its customers.

The vertical gutter profiling lines produced by Metal-Produkt are designed with rotary or hydraulic cutting, fully automatic with movable or stable shears.

Each line is customized to ensure maximum efficiency and productivity for specific client requirements. Whether it is a small or large gutter system, Metal-Produkt has 33 years of experience to create the ideal product for every situation.

Expansion can be done on the working part of the machine, through the automatic receiving table or completely separately, depending on the client’s requirements. This flexibility ensures that each client receives a product that fully meets their specific needs. Lubrication of the sets (tools) is reversible, which ensures easier maintenance and longer service life for each line.

Great emphasis is placed on customer satisfaction and Metal-Produkt pays special attention to the transport of lines to the customer’s address. The company sends experienced professionals to compile line. After the installation of the line, a test is carried out to ensure that the lines are functioning correctly and according to all standards. The company’s experts also provide training in the handling of vertical gutter profiling lines, to ensure that they are used to their full potential.

Metal-Produkt lines for vertical profiling of gutters are known for their quality, durability and efficiency. They are designed with the most advanced technology and are manufactured to the highest standards.

In addition to producing high-quality products, Metal-Produkt provides exceptional customer service.The company is always available to answer any questions or concerns the customer may have, and the maintenance service ensures that each line continues to function smoothly, even after years of use.

Metal-Produkt is the leading manufacturer in the Balkans of lines for the production of high-quality vertical gutters. The company’s expertise and experience, combined with team of experts, ensure that each product is tailored to meet the unique needs of clients.

The company’s commitment to customer satisfaction and after-sales service makes Metal-Produkt the ideal choice for any business to all customers who need vertical gutter profiling lines.