Select Page

Linije za profilisanje horizontalnog oluka

Rollforming lines gutter

Linije za proizvodnju horizontalnih oluka, svih oblika dimenzija,za sve vrste materijala, posebno prilagođene kvalitetu materijala
DX51. Sečenje može biti hidraulično ili elektromotorno bez ostatka otpada.

Lines for production of horizontal rain gutters of all forms and dimensions, for all kinds of materials, specially customized to DX51 material quality. Cutting can be hydraulic or electromotoric without the rest of the waste.

Metal-Produkt je kompanija koja se već dugi niz godina bavi proizvodnjom linija za proizvodnju horizontalnih oluka svih oblika i dimenzija, za sve vrste materijala. Kvalitet proizvoda i zadovoljstvo kupaca su u samom vrhu prioriteta ove firme, što se ogleda u veoma velikom broju zadovoljnih klijenata širom regiona.

Linije koje Metal-Produkt proizvodi su vrlo različite, prilagođene različitim potrebama kupca. Bilo da se radi o malim i srednjim preduzećima ili velikim sistemima, Metal-Produkt ima rešenje za sve.

 

Jedna od ključnih prednosti linija koje proizvodi Metal-Produkt jeste sečenje koje može biti hidraulično ili elektromotorno bez otpada materijala. To značajno smanjuje gubitke u proizvodnji, a takođe i štiti životnu sredinu. Sve linije proizvedene u Metal-Produktu su vrhunskog kvaliteta i dizajnirane su u skladu sa zahtevima kupaca.

Pored toga, Metal-Produkt isporučuje potpuno gotove linije kupcima na njihovu adresu. Takođe, vrši i montažu, testiranja i obuku za rukovanje. Time se osigurava da kupci dobijaju potpuno funkcionalne i visoko kvalitetne linije koje mogu koristiti u svojoj proizvodnji.

Sve linije koje proizvodi Metal-Produkt su vrlo pouzdane i izdržljive. Uz to, ova kompanija pruža i uslugu održavanja svih linija, što značajno produžava njihov vek trajanja. Ovo je još jedna prednost koja kupcima jamči maksimalnu zadovoljstvo i sigurnost.

Metal-Produkt je kompanija koja proizvodi vrhunsku opremu za proizvodnju horizontalnih oluka. Linije su različite i prilagodljive svim potrebama, a kvalitet je uvek na prvom mestu. Zahvaljujući adekvatnim proizvodnim procesima, kupcima se nudi mogućnost isporuke kompletnih linija na njihovu adresu, čime se omogućava maksimalna efikasnost poslovanja.

Uz to, Metal-Produkt pruža i vrhunsku uslugu održavanja koja produžava vek trajanja svih linija.

Metal-Produkt is a company that for many years has been engaged in the production of lines for the production of horizontal gutters of all shapes and sizes, for all types of materials. Product quality and customer satisfaction are at the very top of this company’s priorities, which is reflected in a very large number of satisfied clients throughout the region.

The lines produced by Metal-Produkt are very different, adapted to the different needs of the customer. Whether it is small and medium-sized enterprises or large systems, Metal-Produkt has a solution for everything.

One of the key advantages of the lines produced by Metal-Produkt is cutting, which can be hydraulic or electric without material waste. This significantly reduces production losses and also protects the environment. All lines produced by Metal-Produkt are of top quality and designed in accordance with customer requirements.

In addition, Metal-Produkt delivers completely finished lines to customers at their address. It also performs assembly, testing and operator training. This ensures that customers receive fully functional and high-quality lines that they can use in their production.

All lines produced by Metal-Produkt are very reliable and durable. In addition, this company provides a maintenance service for all lines, which significantly extends their service life. This is another advantage that guarantees customers maximum satisfaction and safety.

Metal-Produkt is a company that produces top-quality equipment for the production of horizontal gutters. The lines are different and adaptable to all needs, and quality always comes first. Thanks to adequate production processes, customers are offered the possibility of delivering complete lines to their address, which enables maximum business efficiency.

In addition, Metal-Produkt provides a top-notch maintenance service that extends the life of all lines.